Gözenekli Silisyum Filmlerin Optik Özellikleri


CAFEROV T., Çıngı E., ORUÇ Ç., AYDIN S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal)