CONNECTION BETWEEN ART AND CIVILIZATION


Creative Commons License

Işık M.

Sosyal Bilimler Dergisi, The Journal of Social Sciences, no.11, pp.228-234, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The cult of a nation consists of the compromise of the rules and values layers of the people of that nation. Art works are also one of these layers, and caste is embodied forms. Each cul- ture is similar and different from each other as much as it is within itself. For example, despite the connection between the Ottoman architectural features of the Seljuk art and architecture and the Ottomans, the architectural works differ in form and style. Though the Ottoman miniatures and Iranian miniatures are surface images, there is a three-dimensional volume difference based on describing Italian miniatures. The artifacts that civilizations have left for hundreds of years shed light on the work of scientists, artists and philosophers from different fields. With these movements, it can be said that art works play an important role in transferring the civilizations from the beginning to the end. Today, it is the efforts of the nations to take their place in the world one step ahead of their arts and cultures at the beginning of the reasons for their introduction. Culture is formed in relation to the rules and values adopted by the individuals in society. The values of art and culture of a civilization are the documents of those culinary groups. It is not possible to discuss the existence of art in the sustainability of cultural identity. Art works are created by the talents of sensitive people who grow up within the civilizations they belong to. Art is the accumulation of values that are kept alive for centuries.

Bir ulusun kültürünü, o ulusun insanlarının içinde yaşadığı kural ve değer katmanlarının uzlaşı içinde yaşanmasından oluşur. Sanat yapıtları da bu katmanlardan biri olup, kültürün somutlaşmış biçimleridir. Her kültürün kendi içinde olduğu kadar birbirlerine karşı da benzer ve farklılıklar gözlemlenmektedir. Örneğin Selçuklu sanatı ve mimarisinin yapı özellikleri ile Osmanlı arasında bağ olmasına rağmen mimari yapıtların form ve uslup farkı görülmektedir. Osmanlı minyatürleri ile İran minyatürleri yüzey görüntüsüne karşın İtalyan minyatürleri betimlemeye dayalı üç boyutlu hacim farkı görülür. Medeniyetlerin yüzlerce yıldır bıraktıkları eserler, farklı alanlardan bilim adamı, sanatçı ve felsefecinin çalışmalarına ışık tutmaktadırlar. Bunlardan hareketle, medeniyetlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında sanat yapıtlarının önemli bir rolünün olduğu söylenebilir. Günümüzde, ulusların kendilerini tanıtma yarısına girmelerinin nedenlerinin başında sanat ve kültürleri ile bir adım önde dünyada kendilerine yer edinme çabasıdır. Toplumdaki bireyler tarafından benimsenmiş olan kural ve değerler ile ilintili olarak kültür oluşur. Bir medeniyetin sanat ve kültür değerleri, o kültürün secerelerinin belgesidir. Kültürel kimliğinin sürdürülebilmesinde sanatın varlığının tartışılması söz konusu olamaz. Sanat yapıtları, ait oldukları medeniyetler içinde yetişen duyarlı kişilerin maharetleri ile oluşturulur. Sanat yüzyıllar boyu korunarak yaratılan bir değerler manzumesinin birikimidir.