Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Yenilik Yönetimi Arasındaki İlişki


TABANCALI E. , ESEN F.

ııı. International Eurasian Educational Research Congress-Muğla, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri