Sulu TiO2 Suspansiyonlarında orto Krezolün Fotokatalitik Degradasyonu


ÇINAR Z. H.

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, p411, 19 Mayıs Üniversitesi, 31 Ağustos-4 Eylül, Samsun, 01 Eylül 1999

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri