Sulu TiO2 Suspansiyonlarında orto Krezolün Fotokatalitik Degradasyonu


ÇINAR Z. H.

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, p411, 19 Mayıs Üniversitesi, 31 Ağustos-4 Eylül, Samsun, 01 September 1999

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text