Zenobiyotiklerin toksikolojik etkilerinin QSAR ile modellenmesi


Başak S., Özgün D., ÇINAR Ö.

Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, 01 Ekim 2013