Animasyon Aracılığıyla Kültürel Ögelerin Yeniden Canlandırılması


Creative Commons License

Türkmenoğlu D., Uçan B., Kılıç B.

YTU Uluslararasi Tasarim Sempozyumu, 2016, İstanbul, Turkey, 03 October 2016, pp.30-35

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30-35
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde Batı sanatına dönük çağdaş sanat anlayışı ile geleneksel sanatlarımız arasında büyük bir kopukluk bulunmaktadır. Halen süren bu kopuklukta kendi kültürel ögelerimize duyduğumuz uzaklığın giderilmesi, genç kuşakların kendi kültürel ögelerimizle buluşturulması, mekânsal bir sınırlama olmayan video-animasyon teknikleriyle mümkün olmaktadır. Bu doğrulta geleneksel sanatlarımızın dijital araçlar üzerinden tarif edilmesi ihtiyacı doğmaktadır.

Çağdaş dünya ile uyumlu bir sanat eğitimi anlayışı için, çağdaş ve geleneksel ayrımının ortadan kaldırılması ülkemiz sanatının ve kültürünün gelişiminde önemli bir faktör olacaktır. Bu amaçla farklı disiplinlerin birlikte çalışması kültürel ögelerimize yeni bir bakış kazandırabilecektir. Bu bağlamda teknolojik araçların kullanımı yoluyla gerçekleştirilen animasyon tekniği tarih, minyatür, dijital medya, desen, iletişim alanlarının bir arada çalışmasına olanak sağlamaktadır. Projede disiplinler arası birliktelik ve çağdaş sanata kültürel ögelerin kullanımı yoluyla katkı sağlaması nedeniyle dijital teknolojilerin ve animasyonun kullanılması planlanmaktadır. Projede Osmanlı’da kültürel ve sanatsal bir belge olarak kullanılan minyatür geleneğinin yeniden canlandırılması amaçlanmaktadır. Kapsam ve sınırlılık bağlamında Osmanlı Surname geleneği ve bu geleneğin minyatür örnekleri dijital mecraya aktarılarak yeni teknik ve yöntemlerle canlandırılmış olacaktır. İki boyutlu bir anlatım şeması üzerine kurulan minyatürler, temel biçimsel özelliklerine bağlı kalınarak temelde bilgisayar destekli iki boyutlu canlandırma tekniği ile yeniden oluşturulacaktır. Üç boyutlu canlandırma tekniği ise zamansal ve mekânsal geçiş sürecinde, tarih ile günümüz arasında köprü kurmak amacıyla kullanılacaktır. Çalışmada yenilik olarak sinema ve minyatürün doğasından kaynaklı farklı anlatım özelliklerinin birlikte denenmesi hedeflenmektedir.

Böylece müzelerin ve kitaplıkların sınırları içerisinde kalmış minyatür sanatının, günümüz iletişim ortamına uygun şekilde geniş kitlelerle buluşturulması imkânı doğmaktadır. Ülkemizin kültürel mirası ve değerlerinin günümüzde çağdaş bir anlayışta yorumlanabilmesi, sonraki nesillerin belleklerine aktarılması ve minyatürler aracılığıyla Osmanlı kültürel yaşamının yeniden canlandırılması mümkün olabilecektir.