Kompost Ürünü ve Aerobik Stabilize Edilmiş Katı Atıkların pH, Nem Değerleri, Organik Madde İçerikleri, Azot, Fosfor Değerleri ve C/N Oranı Bakımından Değerlendirilmesi