Araç Rotalama Problemleri için Lineer Programlama


ŞEKER Ş.

2. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi