Müzik Terapi ile Tanışalım Atölye Sonuçları


Ünal Akbulut E. C., Taşcı S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.74, pp.302-308, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 74
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17719/jisr.11311
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.302-308
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Müzik insan hayatının vazgeçilmezidir. İnsanlar günlük hayatlarında müzik ile iç içe yaşamaktadır. Müziğin terapi amaçlı kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Müzik duyguları açığa çıkarmada etkili bir araçtır. Bu nedenle terapötik etkisi de kaçınılmazdır. Müzik Terapi günümüzde bilimsel bir yöntem olarak hastanelerde, kliniklerde, okullarda kullanılmaktadır. Etkisi görüldükçe alana dair çalışmalar da artmaktadır. Ülkemizde uygulamalı Müzik Terapi yapılan kurumlar yok denecek kadar azdır. Üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalara da pek rastlanmamaktadır. Bu amaçla Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde 9 öğrenci ile Müzik Terapi ile Tanışalım başlıklı atölyede 4 seans Müzik Terapi çalışılmıştır. Bu seanslarda Kuramsal tanımların yanısıra, Aktif ve Pasif Müzik Terapi çalışmalarından örnekler sunulmuştur. Grup ile yapılan çalışmada öğrencilerin Sürekli Kaygı Durumunu ölçmek için bir Envanterden yararlanılmıştır. Gene öğrencilerin fizyolojik durumlarını ölçmek için kan basıncı,nabız ve kandaki oksijen seviyelerine bakılmıştır. Yapılan her iki ölçüm sonucunda fiziksel stres ve kaygının azaldığı yönünde bulgular saptanmasına ragmen denek sayısının az olması nedeniyle istatistiksel açıdan belirgin ve anlamlı bir fark bulunamamıştır. Alanda çalışmaların arttırıldığında farklı sonuçlar elde edileceği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Atölye, Kaygı, Relaksasyon