Kentsel Akustik Konforun İrdelenmesinde Uygulamalı Bir İşitsel Peyzaj Yaklaşımı Varyans Analizler ANOVA


ÖZÇEVİK A., YÜKSEL CAN F. Z. , GÜRBÜZ H.

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 July - 05 December 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text