Kentsel Akustik Konforun İrdelenmesinde Uygulamalı Bir İşitsel Peyzaj Yaklaşımı Varyans Analizler ANOVA


ÖZÇEVİK A., YÜKSEL CAN F. Z. , GÜRBÜZ H.

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 Temmuz - 05 Aralık 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri