Karabağ ve Zangezur Koridoru'nun Jeopolitiği


Okur M. A.

Bağımsızlığının 30.Yılında Azerbaycan Bayrağı-Türkiye Bayrağıİlişkileri ve Uluslararası Münasebetler Uluslararası Sempozyumu, Agcabadi, Azerbaijan, 15 - 18 September 2021, pp.12-18

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Agcabadi
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.12-18
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ermeni işgali altındaki topraklarının büyük bölümünü kurtardığı II. Karabağ Savaşı, bir taraftan bölge dengelerindeki dönüşümü somut biçimde göstermiş diğer yandan da yeni bir değişim sürecini tetiklemiştir. Güney Kafkasya, dünyanın farklı köşeleriyle ekonomik, siyasi ve stratejik açılardan yoğun etkileşim halinde olduğu bir dönemden geçmektedir. Söz konusu coğrafyayla doğrudan ya da dolaylı olarak çıkar ilişkisi bulunan bölgesel ve küresel aktör sayısı hayli artmıştır. Bu konjonktürde jeopolitik ard alanı genişleyen bazı Güney Kafkasya ülkeleri, fiziken komşu olmadıkları güçlerle de önemli ilişkiler geliştirebilme becerisini ustalıkla göstermektedir. Tebliğimizde, Karabağ ve Zangezur koridoru merkeze alınarak Uzak Asya’dan Basra Körfezi, Türkiye ve Avrupa’ya dek uzanan bir coğrafyayla ilişkili hale gelen bölge jeopolitiğinin dinamikleri hakkında geleceğe dönük bazı tespit ve değerlendirmeler yapılacaktır.