Avrupa Müzelerinde Kullanılan Güncel Sergileme Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Boyraz B.

Avrupa Müzelerinde Kullanılan Güncel Sergileme Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma, vol.2, no.8, pp.532-562, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 8
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.26677/tr1010.2019.198
  • Title of Journal : Avrupa Müzelerinde Kullanılan Güncel Sergileme Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma
  • Page Numbers: pp.532-562

Abstract

Müzecilik disiplini diğer bilim dallarından faydalanarak ivmelenen ve teknolojiden azami düzeyde yararlanmaya gayret gösteren bir bilim dalıdır. Bu disiplinin temel işlevlerinden biri olan “sergileme” ise genç kuşakların talep ve beklentilerini yerine getirebilecek türde bir yenilenme kabiliyetine sahiptir. Araştırma dâhilinde sergileme işlevi; bilgi toplumlarının ihtiyaçlarını karşılamak için edindiği yeni araçlar ekseninde ele alınmıştır. İncelenen temel konu Avrupa müzelerinde geride bıraktığımız beş yıllık zaman diliminde (2012 ve 2017 yılları arasında) kullanılan “sergileme teknolojileridir”. Konu dâhilinde topraklarının tamamı ya da bir kısmı söz konusu kıtada bulunan ülkelerin müzelerinde yapılan saha araştırmaları ile sergileme teknolojilerinin ulaştığı noktayı tartışmak, ilgili araçların bilgi toplumlarına sunduğu güncel olanakları irdelemek ve sergileme yöntemleri çerçevesinde Türkiye müzelerinin referans alabileceği yakın dönemli sergileri / müzeleri tespit etmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda metnin ilk bölümünde müze sergilerinin 1980 sonrasındaki dönüşümünden bahsedilmiştir. Bilgi toplumlarının niteliklerine ve son dönemlerin popüler kuşak gruplamalarından birine de (X,  ve Z kuşakları) temas eden bu bölümü takiben saha araştırmalarında gözlem metodu ile edinilen veriler sunulmuştur. Veriler eşliğinde Avrupa müzelerinin 2012 ve 2017 arasındaki sergilemelerine dair birinci elden görseller takdim edilmiş ardından genel bir değerlendirme yapılmıştır. Sonuç başlığı altında yapılan genel değerlendirmede toplanan veriler üzerinden araştırmanın amaçları ile ilgili tespitlere ve çıkarımlara yer verilmiştir.