Investigation of the Seismic Performance of the Vertical Pile-Supported RC Wharf Structures


Kırmızıdağ F., Börekçi M., Ayat Aydoğan B., Aydoğan B., Selçuk M. E.

2nd International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences (ICEANS 2022), Konya, Turkey, 15 - 18 October 2022, pp.269

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.269
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Son yıllarda, artan deniz ticaretiyle birlikte deniz yapılarına verilen önem artmıştır. Bu yapıların deprem gibi doğal afetler sonucunda zarar görmesi, hem ticari faaliyetlerin sekteye uğraması hem de onarım maliyetlerinden dolayı maddi kayıplara sebep olmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye gibi sismik açıdan aktif ülkelerde bu yapılar şiddetli depremlere maruz kalmış ve birçok kez hasar görmüşlerdir. Bu çalışmada, AYGM tarafından yayınlanan Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Yönetmeliği’ne (2016) göre tasarlanan tipik bir betonarme düşey kazıklı iskele yapısının Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği’ne (2021) göre deprem performansı incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, eski tasarım kodu dikkate alınarak tasarlanan mevcut bir betonarme düşey kazıklı iskele yapısının deniz yapıları için güncel deprem tasarım yönetmeliği tarafından önerilen deprem performansı gereksinimlerini karşılayıp karşılayamadığını tahmin etmektir. SAP2000 analiz programı kullanılarak kazık-yapı-zemin etkileşimi de dikkate alınarak doğrusal olmayan bir analitik model hazırlanmıştır. Analitik modelde iskele yapısının betonarme kazık elemanları, tabliye kirişleri ve başlık kirişleri çubuk elemanlar; tabliye döşemesi plak eleman kullanılarak modellenmiştir. Betonarme kazık elemanlarının zemin ile olan etkileşimi doğrusal olmayan zemin yayları kullanılarak modellenmiştir. Analiz kapsamında 2021 deprem yönetmeliğinin öngördüğü şekilde yapının kazıklardan oluşan alt sistemi için kinematik etkileşim; döşeme tabliyesinin bulunduğu üst yapı için eylemsizlik etkileşimi hesabı yapılmıştır. Kinematik etkileşim ve eylemsizlik etkileşiminin sonuçları deprem yönetmeliğinin uygun gördüğü şekilde süperpoze edilmiştir. Yapının bulunduğu Zemin yapısı doğrusal olmayan yaylar ile modellenmiş ve taban kayasında etkiyen deprem yer yer hareketi için serbest Zemin davranış analizi yapılmıştır. 11 farklı yer hareketi kayıt çifti kullanılarak zaman tanım alanı analizi yapılmış ve plastik dönem değerleri, Kıyı ve Liman Yapıları için Deprem Yönetmeliğinde plastik dönme limitleri ile karşılaştırılmıştır.