Hidrofobik Bakır Stearat Sentezinin Box-Benhken Tasarımıyla Modellenmesi


Creative Commons License

Keyf S.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.16, pp.834-840, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Süperhidrofobik yüzeyler nanoteknolojinin bir uygulaması olup, yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Su damlası temas açısı 150°’den büyük temas açısına sahip ise “süperhidrofobik” , 90-150° arası olanlar hidrofobik olarak tanımlanır. Bir yüzeyin süperhidrofobik özellik gösterebilmesi için üzerinde mikrometre mertebesinde pürüzlülüğe sahip malzemeden hazırlanmış olması gerekir. Hidrofobik kaplama, günümüz şartlarında sıklıkla ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Bu amaçla mikron ölçekte bakır stearat sentezlenmiştir. Reaksiyon sıcaklığı, karıştırma hızı ve karıştırma zamanı değişken parametreleri Box-Behnken tasarımı kullanılarak temas açısı ölçümleri için cevap fonksiyonu oluşturulmuştur. Cam yüzeyi üzerinde suyun temas açısının açısı 35⁰+-2 derece olduğu ölçüldü. Bakır stearat sentez için yapılan deneylerde sırasıyla sıcaklık, reaksiyon zamanı ve karıştırma hızı incelendi. 20, 40, 60 ⁰C sıcaklık, 2, 6,10 dak. reaksiyon zamanı ve 200,400,600 rpm karıştırma hızı değişkenlerine göre yapılan deneylerde cam yüzey üzerine yapılan kaplamaların temas acıları 126-138.5⁰ arasında değişmektedir. Üç faktörlü Box-Behnken tasarım yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen cevap yüzeyi ile bağımsız değişken arasında elde edilen grafikler ve cevap yüzeyi denklemi incelendiğinde; en önemli parametrenin sıcaklık olduğu, ikinci önemli parametrenin karıştırma hızı olduğu, reaksiyon zamanı parametresinin ise temas açısındaki etkisinin çok az olduğu belirlendi. Reaksiyon zamanı yerine öncelikle pH, katı sıvı derişimi faktör olarak incelenmesinin yararlı olacağı belirlendi.