Virtual Museum Experiences of Social Studies Teacher Candidates


İlhan G. O. , Tokmak A., Aktaş V.

Journal of International Museum Education , vol.3, no.1, pp.74-93, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Journal of International Museum Education
  • Page Numbers: pp.74-93

Abstract

The recognition and spread of virtual museums as educational tools has increased during the pandemic period. Despite this increase, it was observed that the number of studies related to virtual museum education did not increase at a separate rate. At the same time, the fact that the evaluations of virtual museum tours in Turkey are limited in terms of both number and content, and that there is no evaluation of virtual museums in terms of design, usefulness, realism, adequacy, instructiveness, has been the starting point for this study. The low level of awareness, interest, and knowledge of the students formed a separate motivation for this study. The aim of the research is to examine the virtual museum experiences of social studies teacher candidates. It is aimed to make an application for the museums determined by the study and to evaluate the virtual museums in the context of factors such as advantages, disadvantages, difficulties in use, implementation time. In line with the data obtained from the research; A positive evaluation result has been reached, below the predicted, regarding the instructional level of virtual museums. In addition, it has been observed that virtual museums do not have sufficient time and number of visits, design renewal is not carried out regularly in line with visitor complaints and returns, and related problems have a negative impact on the use of virtual museums. In line with the study, suggestions can be made to update the web design of virtual museums, to improve issues such as proximity and clarity, to increase in-museum directions, and to ensure that the explanations about the artifacts are readable and clear

Sanal müzelerin tanınması ve bir eğitim aracı olarak yaygınlaşması pandemi döneminde artış göstermiştir. Bu artışa rağmen sanal müze eğitimi ile ilişkili araştırmaların sayısının ayrı oranda artmadığı görülmüştür. Aynı zamanda Türkiye’deki sanal müze turları ile ilgili değerlendirmelerin hem sayıca hem de içerik açısından sınırlı kalması, sanal müzelerle ilgili tasarım, kullanışlılık, gerçekçilik, yeterlilik, öğreticilik bağlamında değerlendirme olmaması bu çalışma için başlangıç noktası olmuştur. Öğrencilerin farkındalık, ilgi ve bilgi düzeylerinin düşük olması bu çalışmanın ayrı bir motivasyonunu oluşturmuştur. Araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sanal müze deneyimlerinin incelenmesidir. Çalışma ile belirlenen müzelere yönelik uygulama yapılması ve sanal müzeler ile ilgili avantaj, dezavantaj, kullanım zorlukları, uygulama süresi gibi faktörler bağlamında değerlendirme yapılması hedeflenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda; sanal müzelerin öğreticilik düzeyi ile ilgili öngörülenin altında bir olumlu değerlendirme sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sanal müzelerin yeterli süre ve sayıda ziyaret görmediği, ziyaretçi şikâyetleri ve geri dönüşleri doğrultusunda tasarımsal yenilenmenin düzenli yapılmadığı ve buna bağlı sorunların sanal müze kullanımına olumsuz etki ettiği görülmüştür. Çalışma doğrultusunda sanal müzelerin web tasarımı konusunda güncellenmesi gerektiği, yakınlık - netlik gibi konularda iyileştirmenin sağlanması, müze içi yönlendirmelerin artırılması, eserler ile ilgili açıklamaların okunabilir ve net olmasının sağlanması önerilerinde bulunulabilir