Gemi ve Liman Etkileşimi İçin Önerilen Enerji Yönetim Sistemi Modelinin İncelenmesi


Creative Commons License

Yiğit K., Acarkan B.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.169-181, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, yeni nesil gemi ve liman tasarımı konseptlerine uygulanabilecek ve gemilerin limanda iken alternatif enerji kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasına imkân tanıyacak bir enerji yönetim modeli önerilmiştir. Bu model ile gemiler limandaki operasyonlarını gerçekleştirirken finansal ve çevresel şartları göz önüne alarak hem kendi jeneratörlerini kullanabilecek hem de ulusal şebekeye etkin bir şekilde bağlanabilecektir. Bu sayede, gemi mürettebatı bulunduğu limanda uluslararası sözleşmelerden kaynaklı çevresel bir kısıtlama var ise bu kuralları karşılamak için en temiz enerji kaynağını seçebilecektir. Çevresel kısıtlamaların karşılandığı bir limanda ise en ekonomik enerji kaynağını kullanarak enerji maliyetlerinde tasarruf sağlayabilecektir.

Çalışmada, gemi enerji yönetim modeli ve benzetim çalışması için MATLAB programı kullanılmıştır. Benzetim çalışmasında, kabul edilebilir sonuçlar elde etmek için “M/V İnce Hamburg” isimli yük gemisine ait veriler ile Türkiye ulusal şebekesine ait gerçek veriler dikkate alınmıştır. Sadece kendi jeneratörlerini kullanan gemi ile enerji yönetim sistemine sahip ve ulusal şebekeye bağlanabilen gemi için elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, önerilen sistem ile enerji maliyetinde yaklaşık %46’lık bir tasarruf, CO2 salımında ise yaklaşık %33’lük bir azalma sağlanacağını göstermektedir.