“History Textbooks of Macedonia”


Hacısalihoğlu M.

Sempozyum: History Textbooks and the Image of the Other in the Balkans and Caucasus / Balkanlar’da ve Kafkaslar’da Tarih Ders Kitapları ve Öteki İmajı, Saraybosna Üniversitesi, YTÜ BALKAR, Yunus Emre Enstitüsü, 25 Mart 2014, Saraybosna, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Mart 2014

  • Basıldığı Şehir: Sarajevo
  • Basıldığı Ülke: Bosna-Hersek