Türkiye'de Özelleştirmenin Üç Dönemi: 1980'ler, 1990'lar ve 2001 Sonrası


Creative Commons License

Üçer S. E.

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.554-563

  • Basıldığı Şehir: Mardin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.554-563

Özet

Bu çalışmada Türkiye’de gerçekleşen özelleştirmeler için bir dönemlendirme önerilecektir. Dönüm noktaları tayin edilirken başvurulacak başlıca ölçütler elde edilen özelleştirme gelirleri ve özelleştirmede kullanılan yöntemlerdir. Özelleştirme geliri açısından bakıldığında, 1980’ler ve 1990’lar, 2001 sonrası dönemin oldukça gerisinde kalmaktadır. Özelleştirme yöntemleri açısından bakıldığındaysa, 1980’lerde halka arz yönteminin ön plana çıktığını, 1990’larda halka arz yönteminin yanında blok satış yönteminin ağırlık kazandığını, 2001 sonrasındaysa blok satış yönteminin oldukça ağırlıkta olduğu görülmektedir. Çalışmada özelleştirmelerin ölçülmesi için alternatif bir seri de önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: özelleştirme, halka arz, blok satış, altyapı