CHANGING PROCESS OF INFOGRAPHICS WITHIN THE SCOPE OF NEW MEDIA TECHNOLOGIES


Creative Commons License

Dedeoğlu Ş., Nuhoğlu M.

2. GELENEKSELDEN DİJİTALE ULUSLARARASI MEDYA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (IMS 2020), İzmir, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.79-90

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.79-90
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bilginin görselleştirilmesi hem bellek, medya ve yeni medya ile bağlantılı, hem de tarih

teknoloji ve veri ile de ilgilidir. Yeni medya kapsamındaki, iletişim araçları ve bilgi işlem gibi birbirini

tamamlayan teknolojilerin paralelinde, infografik anlatım, görselleştirme eyleminin

gerçekleştirilebilmesi için teknolojik ilerlemeler göstermiş aynı zamanda bu süreçte dönüşümlere

uğramıştır. Bu dönüşüm sürecinde infografikler, toplumun her kesiminin bilgiyi kolay

algılayabilmesinde önemli bir araç haline gelmiştir. Bilginin görselleştirilmesi makro ve mikro anlamda

herhangi bir vakaya ya da tarihteki bir olaya tanıklık edebilmemize yarayan bir arşiv niteliğindeki

araçtır. İnfografikler, ağ toplumunda son yıllarda kullanımı artan ve büyük veri yığınlarını daha kolay

okuyabilmeyi sağlayan görselleştirme başa bir deyişle bilgi grafikleridir. Bildiride, “Yeni medya

teknolojileri,”, kullanım olarak “infografik” çerçevesinde tekrar ele alınmıştır. Araştırmada yeni

medyanın kapsamında infografiklerin eklektik değişimi incelenecektir. İnfografiklerde içeriğin başka

bir deyişle bilginin grafik anlamda görselleştirilmesinin basitleştirmesi dikkat çekici bir konudur. Bu

basitleştirme durumu bilginin görselleştirilmesi serüveninde medyadaki teknolojik değişim ve

dönüşümlerle ilintilidir. Günümüzde benzer grafik kullanımlarıyla estetik anlamda görsel

sıradanlaşmaların meydana geldiği gözlemlenmektedir. Bu anlamda faydacılık, tasarımdan daha ön

planda konumlanmaktadır. Görselleştirmelerde kullanılan grafik öğelerinin basitleştirilmeye başlaması

yeni medya ürünlerindeki yaygın kullanım araçları olan masaüstü dijital programlar ile

ilişkilendirilebilmektedir. Bu sebeple tüketicilik ve İnfografik tasarım ürünleri kavramları bu

araştırmanın en önemli sorunsallarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda makale infografiğin yeni medya

teknolojileri öncesi ve sonrası temel alınarak örneklerle tartışmayı odak merkezi haline getirir.