PİCASSO NUN AVİGNONLU KIZLAR ADLI ESERİNDE BİÇİM İÇERİK İLİŞKİSİ


Kaplanoğlu L.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, no.23, pp.179-195, 2009 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2009
  • Doi Number: 10.32547/ataunised.536930
  • Title of Journal : Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.179-195

Abstract

Öz

Sanatta her avangart çıkış, yapmış olduğu devrim sarsıntısına göre tepkiler

almıştır. Sanat ve sanatçı özgürlüğünün yeni bakış açıları yakalaması bakımından

önemli olan avangart yaklaşımların 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olan

‘Avignon’lu Kızlar’, yapılış mantığı, doğaya bakış açısı bakımından, Pablo

Picasso’nun yakın sanatçı dostlarından bile büyük tepki gördüğü eser olmuştur.

1907’ yapılan bu eserde Picasso birçok sanatçının eserinden etkilenmiştir.

‘Başka sanatçılardan kendime lazım olanı alırım’ diyen Picasso’nun bu sanatçıların

eserlerinin yanında, bu nesnelerle kendi hayatının bağlantısını sorguladığı

görülmektedir.

Sanat eseri analizi bağlamında sanatçının yaşamış olduğu dönem, yaşadığı

mekan, sosyal, siyasal ve psikolojik ortam, ‘Avignonlu Kızlar’da kendini bulur.

Her şey bir sanat eserinde olması gerektiği gibidir. Her ne kadar esinlenme olursa

olsun bu eser Rönesans klasik perspektif kurallarını değiştirerek yıkan, bakış

açılarını zenginleştiren, sanat tarihinin başat eserlerinden biri olmayı başarmıştır.

Anahtah Kelimeler: Picasso, Kübizm, Avangard Sanat, Afrika Sanatı,