Periyodik Eğrilikli İki Komşu İçi Boş Lif İçeren Elastik Ortamdaki Normal Gerilmeler Üzerine


Köşker R. , Gülten İ.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.22, pp.316-324, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31590/ejosat.864126
  • Title of Journal : Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.316-324

Abstract

Bu makalede, sonsuz elastik cisme gömülü, sonsuz uzunluklu periyodik eğrilikli birbirine komşu içi boş iki lif olması durumunda lif-matris arayüzeyinde normal gerilmelerin dağılımı incelenmiştir. Komşuluk kavramı, içi boş lifler arasında etkileşim olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. Liflerin orta çizgilerininin aynı düzlemde ve birbirlerine göre aynı fazlı başlangıç eğriliklerine sahip oldukları durum ele alınmıştır. Elastik ortama, lifler yönünde düzgün dağılmış normal kuvvetler etkidiği ve lifler ile matris arasında ideal temas koşullarının sağlandığı düşünülmüştür. Çalışmada, elastisite teorisinin lineerize edilmiş üç boyutlu kesin denklemleri, parçalı-homojen cisim modeli çerçevesinde kullanılmıştır. Böylece, sınır değer probleminin matematiksel modeli kurulabilmiş, bu modelin çözümü için ise sınır formu pertürbasyon yöntemi uygulanmıştır. Buna göre, alan denklemleri ile tamas koşulları, eğilmeyi ifade edecek şekilde tanımlanan küçük parametre cinsinden seri formda yazılarak her bir yaklaşım için, önceki yaklaşımların çözümlerini içeren, ayrı ayrı sınır değer problemleri elde edilmiş ve bu problemler sıfırıncı ve birinci yaklaşımlar için çözülmüştür. Böylece, periyodik eğriliğe sahip içi boş lifler ile matris arayüzeyinde normal gerilmelerle ilgili sayısal sonuçlar elde edilebilmiş ve bu sonuçlar yorumlanmıştır. İçi boş liflerin birbirleri ile etkileşimlerinin, liflerin kalınlık değişimlerinin ve malzeme sabitlerinin, bu gerilme değerlerine etkisi incelenmiş ve tartılmıştır.