Poetic Elements of Bakiler's Poetry


Creative Commons License

Taşdelen V.

Bizim Külliye, no.44, pp.23-27, 2010 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Bizim Külliye
  • Page Numbers: pp.23-27

Abstract

Yavuz Bülent Bakiler, günümüz şiirinin öne çıkan isimlerinden biridir. Şiirlerini topladığı Harman isimli kitabı, şiir yolundaki çabalarının ürünlerinden oluşuyor. Bu şiiri tanımlayabilecek öncelikli ifade, “yalınlık” veya “sade söyleyiş”tir. Bakiler, şiirin büyüsünü zor söylenende, gizli ve örtük olanda değil, açık, algılanabilir ve anlaşılabilir olanda arıyor. Sade söyleyiş, sanattan yoksunluk değil, şiiri basit, anlaşılabilir, fakat sanatsal bir tarzda kurmaktır. Yunus Emre’de, Karacaoğlan’da, Dadaloğlu’nda, Emrah’ta en güzel örneklerini veren halk şiiri, yalın söyleyişin şiir geleneğimizdeki sağlam konumuna da işaret eder. Bu söylem biçiminin gerisinde, gündelik dili, şiir dili haline getirme çabası vardır. Bakiler de şiir dilini gündelik dilden, gündelik dilin ifade imkânlarından yararlanarak kurar. Yaslandığı gelenek, daha çok halk şiiri geleneğidir.

Bâkiler’in şiirindeki yalınlığı kuran temel unsurları biçim ve içerik açısından değerlendirebiliriz. Halk şiirinden ve türkülerden esinlenmesi, gündelik dile yaslanması, sözlü gelenek öğelerine, Anadolu motiflerine yer vermesi biçimsel yalınlığı; anne, çocuk, sevgili, fakirlik, cömertlik, yurt sevgisi gibi gündelik hayatın öne çıkan temaları da içeriksel yalınlığın oluşumuna etki eder. Gündelik hayatın ritmini koruması, gerek biçim, gerekse içerik açısından şiirin karakterini belirleyen temel unsurlardandır. Bu yazıda, Harman’daki şiirlerden hareketle, Bâkiler’in şiirini kuran poetik unsurların neler olduğu konusu alınacak; bu bağlamda başlıca “yalınlık nedir?”, “şiir geleneğimiz içinde yalınlığın bağlamı nedir”, “Bâkiler’in şiirinde yalınlığı kuran öğeler nelerdir?”, “yalınlığın gündelik hayattaki karşılığı nedir?” gibi sorulara cevap aranacaktır.