Antibiyotik İçerikli Atıksuların Ardışık Kesikli Reaktörlerde Biyolojik Yöntemlerle Arıtılabilirliği


Senturk E., Ince M., ENGİN G.

Uluslararası Çevre Sempozyumu, 01 Mayıs 2009