Dede Qorkut's World


Creative Commons License

Taşdelen V.

Bizim Külliye, no.51, pp.61-64, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Bizim Külliye
  • Page Numbers: pp.61-64
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

Dede Korkut Hikâyeleri’nin dünyası da bir değerler dünyasıdır. Söz, bir değer adına, bir değerden ötürü,  bir değeri yaşamak ve yaşatmak, bir değeri çoğaltmak için söylenir. Bu dünyanın belirgin değerleri iyilik, dostluk, sadakat, merhamet, fedakârlık ve güvenirliliktir. Hikâyeler bu değerleri işlemeye, geliştirmeye ve hayata katmaya yönelik söylenir. Bu nedenle, onların anlatım amacı kişiliğin terbiyesi ve değerlerin etkili bir şekilde yeniden üretilmesidir. Hikâyeler’de belirli bilgilerin değil, değerlerin verilmesi söz konusudur. Mertliğin, yiğitliğin, sözünde durmanın, dostluğun, sadakatin, fedakârlığın, merhametin, bütün bu vicdani değerlerin öğretilmesi, önceliklidir. Anlatılan örnek olay ve verilmek istenen mesajlarla, bir karakter eğitimi amaçlanır. Bu eğiticilik özelliğinin ilk ifadesi, Dede Korkut Kitabı’nın atasözleri ile başlıyor olmasıdır. Dede Korkut atasözlerini söyleyen kişi olarak hikmeti ve bilgeliği üreten bilince karşılık gelir. Atasözleri ancak Dede Korkut gibi hikmet ve tecrübe sahibi bilge kişilerin sözleri olabilir. Türküleri söyleyen ve hikmetli öyküleri anlatan da yine onlardır.