Plasmodium vivax ın laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan geninin izolasyonu ve klonlanması


BALIK D. , Akbulut E., Celik V., Brady L.

XIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 01 Eylül 2003