ESR İşlemi İle Üretilmiş %3 Molibden İçerikli Sıcak İş Takım Çeliğinde Sertleştirme İşleminin Nitrasyon Tabakasının Mekanik Özelliklerine Etkisi


CÖMERT Z. Y.

3.Isıl İşlem Sempozyumu, 01 Kasım 2009