Örgütsel Hafıza İle Enformasyon Teknolojileri (IT) Arasındaki İlişkiler


AKGÜN A. E.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.12-23, 2005 (SCI-Expanded)