Kentsel Dönüşümde Beklentiler Riskler Tehditler


TÜRKÜN A.

Adana Kentsel Dönüşüm Paneli: Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühdası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Adana Şubeleri, Adana, Turkey, 24 January 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Adana
  • Country: Turkey