SOĞUK MOTORDA İLK HAREKETTE LPG KULANIMI İÇİN REGÜLATÖR İÇ ISITMASI SİSTEMİ TASARIMI


Creative Commons License

Ergenç A. T., İşi S., İşbilen E., Altıner A., Çolak E.

Anatolian Congresses 8th International Applied Sciences Congress , Diyarbakır, Turkey, 25 - 26 December 2021, pp.72-78

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72-78
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

LPG regülatörleri sıvı halde regülatöre gelen LPG’nin gaz formuna dönüştüğü mekanizmadır. Sıvı LPG ‘ nin gaz hale geçmesi için regülatör içi sıcaklığın belirli bir seviyeye gelmesi gereklidir. Bu süreç zaman alacağından LPG regülatörü içerisine doğrudan ısıtma yapmak yöntemiyle bu süre minimuma indirilmek istenmektedir. Bu amaç çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Proje kapsamında elektrik enerjisini ısıya çeviren portatif ısıtıcılar vasıtası ile mümkün olan en kısa zaman içerisinde regülatör içerisindeki suyu 40 dereceye çıkartmak ve sıvı LPG nin ısı transferini en kısa zamanda normal çalışma şartlarına getirebilmektir. Bu amaç doğrultusunda regülatör içerisindeki suyun ısınması durumunda hem deneysel hem nümerik çalışmalar yapılmıştır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analizi teorik olarak kurgulanmış ve sonuçları incelenmiştir. Analizlerde “Hexahedron” ızgara tipi kullanılmıştır ve maksimum ızgara hücresi 1.5 mm genişliğe sahip olacak biçimde 1.8 milyon ızgara hücresi 1.1 büyüme oranı ile kurgulanmıştır. Analizler “Coupled Flow” baz alınarak çözülmüştür. Yapılan analizler sonucunda çift ısıtıcılı dikey montaj halinin ulaşılmak istenen sıcaklık hedefi düşünülerek en iyi sonucu verdiği ve sürekli şartlarda 46 dereceye sistemi ulaştırdığı hesaplanmıştır. Ayrıca dikey montajın olası su hareketinde daha yoğun türbülans oluşturabilmesinden dolayı ısı transferi daha büyük hacimlerde gerçekleşebildiği gözlenmiştir.