Hava Lidar verilerinin denetimsiz yapay sinir ağları kullanılarak filtrelenmesi


Şen A., Bayaslı B.

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, vol.8, no.1, pp.18-29, 2021 (Peer-Reviewed Journal)