İçsel Güdülenme Envanteri Dilsel Eşdeğerlik, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması


DEMİRHAN A., Çalışkur A.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.4, pp.52-74, 2013 (Peer-Reviewed Journal)