Propofol Tayini İçin Elektrokimyasal Biyosensör Hazırlanması ve Karakterizasyonu