2. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerle Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması


Creative Commons License

Baş B. , Demirci S.

Ana Dili Eğitimi, vol.3, no.1, pp.17-29, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Ana Dili Eğitimi
  • Page Numbers: pp.17-29

Abstract

Genelde söz varlığı unsurları, özelde kelime öğretimi öğrencinin dil becerilerinin desteklenmesi

konusunun önemli bir basamağını oluşturmaktadır. Sınıf seviyelerine uygun kelime listelerinin

titizlikle oluşturulup ders ve çalışma kitapları için hazırlanan etkinliklerde kullanılması öğrencilerin

ortak bir kelime hazinesine sahip olması açısından önemlidir. Bu sebeple hazırlanan ders ve çalışma

kitabındaki kelimeler birbiri ile uyumlu olmalıdır. Kelime listelerinden hareketle düzenlenen

etkinliklerin nitelikli olması ve öğrencide kelime farkındalığı oluşturması beklenmelidir. Öğrenci

kelime ezberlemek yerine kelime anlamı öğrenme stratejisini kavramalı ve bu yeteneğini hayat

boyu kullanmalıdır. Bu düşünceden hareketle çalışmada, İlkokul 2. sınıf Türkçe Ders Kitabı metinleri

ve Türkçe Çalışma Kitabı etkinliklerinde kullanılan hedef söz varlığı unsurlarının birbiri ile ne oranda

örtüştüğü saptanmış ve var olan uygulama betimlenmiştir. Ders ve etkinlik kitabındaki hedef söz

varlığı unsurları nitel araştırma kapsamında doküman incelemesi yöntemi ile karşılaştırılmış ve ders

ve çalışma kitabında yer alan söz varlığı unsurları içinde yalnızca 161 kelimenin ortak olduğu tespit

edilmiştir