Boyun Eğici Davranışları Önlemeye Yönelik Bir Psiko- Eğitim Programının Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkisi


Kara A., Kara A.

XIII. Ulusal PDR Kongresi