Transhümanizm: İnsan Simülakrın Sonu


Günay İ. E.

MEVZU – SOSYAL BILIMLER DERGISI, no.10, pp.207-235, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.56720/mevzu.1315452
  • Journal Name: MEVZU – SOSYAL BILIMLER DERGISI
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.207-235
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

According to Baudrillard's simulation theory, with the transition from the production order to the consumption order or from the political economy to the indicative political economy, the human being, like everything else, has turned into a sign in the simulation universe, in other words, the simulacrum. The transformation of human into simulacrum has only occurred naturally over time, in harmony with the system and as a result of the hegemony of it. The transhumanist process emerged and developed in the simulation universe, but it was aimed to create a new type of physical and biological human being by intervening in human nature in a planned and purposeful way. Transhumanism aims at a posthuman or humanoid understanding in which a new kind of human will emerge. In this context, in our study, it shows that the human being can’t be considered as a simulacrum in line with the interests of the system in which the human lives unconsciously or without being aware of the transformation as he consciously transforms himself physically and biologically. It explains that the human being has lost her naturalness or become artificial and entered the posthuman process. In short, our study shows with a qualitative approach and document analysis method that the state of being simulacrum, which Baudrillard expressed in his simulation theory, has ended, and that human has evolved into another artificial being on the basis of transhumanist thought consciously and in a planned way.

Baudrillard’ın simülasyon kuramına göre üretim düzeninden tüketim düzenine ya da ekonomi politikten gösterge ekonomi politiğe geçilmesiyle, insan da diğer her şey gibi simülasyon evreninde bir göstergeye diğer bir deyişle simülakra dönüşmüştür. İnsanın simülakra dönüşümü, sistemle uyumlu ve sistemin hegemonyası sonucu fakat zamanla doğal bir şekilde gerçekleşmiştir. Transhümanist süreç Baudrillard’ın adlandırdığı simülasyon evreninde ortaya çıkarak gelişmiştir ancak planlı ve amaçlı bir şekilde insan doğasına müdahale edilerek, fiziksel ve biyolojik yeni bir tür insanın oluşturulması amaçlanmıştır. Transhümanizm yeni bir tür insanın ortaya çıkacağı başka bir deyişle posthüman ya da hümonoid bir anlayışı hedeflemektedir. Bu bağlamda çalışmamızda insanın, sistemin gerektirdiği biçimde farkında olmadan kendi ötesine geçmesinin ya da simülakr olmasının sonlandığı, insanın bilinçli bir şekilde fizyolojik ve biyolojik olarak kendini değiştirme kapasitesine ulaşması nedeniyle bir simülakr olarak değerlendirelemeyeceği ve artık doğallığını kaybederek ya da yapaylaşarak posthuman sürecine girdiği gösterilmeye çalışılacaktır. Kısaca çalışmamız Baudrillard’ın simülasyon kuramında ifade ettiği insanın simülakr olma durumunun sonlandığı, insanın transhümanist düşünce temelinde başka bir yapay varlığa bilinçli ve planlı bir şekilde dönüştürülmesi çabası üzerinden nitel bir yaklaşımla ve doküman analizi yöntemiyle ortaya konmaya çalışılacaktır.