α-SiAlON Seramiklerin Optik Özelliklerinin İki Aşamalı Yüksek Enerjili Öğütme Yöntemi Kullanılarak Geliştirilmesi


AVCIOĞLU S., KURAMA S., AYAS E., GÜRCAN K.

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.23, pp.1051-1057, 2020 (ESCI) identifier