Bir bölgesel gelişme sorunu olarak Gürsu’daki (Bursa) yerel üreticinin modern tüketim piyasasıyla bütünleşme çelişkileri


SEÇKİN E. , Ökten A. N.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 01 Ekim 2014