Visual Comfort Parameters for Classrooms and the Effect of Interior Surfaces


Creative Commons License

Aydın Yağmur S. , Serefhanoglu Sozen M.

MEGARON, vol.11, pp.49-62, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.5505/megaron.2016.75537
  • Journal Name: MEGARON
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.49-62

Abstract

Classrooms are spaces where people spend the special part of their lives. Due to the fact that the visual perception is more effective than other perceptions for learning, visual comfort in classrooms has a prime importance in terms of performing learning activity without any difficulty, fatigue and loss of efficiency. In spaces, interior surface features affect the visual comfort as well as lighting quantity and quality. In this study, some main information about factors of visual comfort in classrooms was given, the luminance values of inner surfaces of a classroom were exemplified via lighting design programme. Additionally, surveys were implemented regarding surface features of work tables to students in a classroom of YTU Department of Architecture.

Derslikler, insanların yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri mekanlardır. Öğrenmede görsel algılama diğer algılamalara göre daha etkili olduğundan, dersliklerde görsel konfor koşullarının sağlanması, bu eylemin zorlanmadan, yorulmadan ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi açısından özenle üzerinde durulması gereken bir konudur. Hacimlerde, aydınlığın niceliği ve niteliğinin yanı sıra iç yüzey özellikleri de görsel konfora etki eder. Bu çalışmada, dersliklerde görsel konfor koşullarına yönelik genel bilgi verilmiş, bir derslik hacmi ele alınarak, bilgisayar simülasyon programı aracılığıyla doğal, yapma ve bütünleşik aydınlatma koşulları için iç yüzeylerin ışıklılık değerleri örneklenmiş ve YTÜ Mimarlık Bölümü’ndeki bir derslikte çalışma masası yüzeylerine ilişkin öznel değerlendirmeler yapılmıştır.