The Impact of Languages in the Lives of Secondary School Students on Reading Achievement: A PISA-Based Study


Creative Commons License

Toprak Ay N. İ., Göktentürk T.

Millî Eğitim Dergisi, vol.52, no.1, pp.387-412, 2023 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 52 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.37669/milliegitim.1309248
  • Journal Name: Millî Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM), Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.387-412
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Reading is influenced by various factors throughout a person’s lifetime, and it also holds significant importance in the educational journey of secondary school students in Türkiye. Understanding the variables that affect reading proficiency can contribute to a more efficient reading education process. This study aims to examine the impact of language-related variables on the reading skills of Turkish students, using data obtained from the 2018 PISA survey. The research adopts a correlational design and employs structural equation modeling (SEM) for data analysis. The findings reveal that the languages used have an influence on reading proficiency, although the direction of this influence varies across different variables, including language structure and languages spoken within and outside the family. Hence, it is necessary to contemplate the influence of one’s native language, second language proficiency, foreign language acquisition, and heritage language skills when assessing reading achievement. Future studies incorporating qualitative data sets can provide further insights into these results. It is crucial for teachers to consider these variables in their instructional activities, both inside and outside the classroom.

Okuma insanların hayatında yer alan çok sayıda değişkenin etkisi ile ömür boyu şekillenmektedir. Ortaöğretimdeki Türk çocuklarının eğitim hayatı için de ciddi yer tutmaktadır. Okuma becerisini etkileyen değişkenlerin ortaya çıkarılması ise bir yandan okumayı daha iyi anlamaya yardımcı olma bir yandan da okuma eğitimi sürecini daha verimli hâle getirmeye katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Çalışmada PISA’nın 2018 yılında yapılan araştırmasından hareketle Türkiye örnekleminden elde edilen verilerle öğrencilerin hayatlarında kullandıkları dillere ait değişkenlerin okuma becerisi üzerindeki etkisi incelenecektir. Açıklama amaçlı korelasyonel araştırma olarak tasarlanan çalışmada yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kurularak veriler bulgulaştırılmıştır. Araştırma sonuçları kullanılan dillerin okuma becerisi üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bununla beraber kullanılan dilin etki yönü etkileşim kurulan kişilerden kullanılan dilin yapısına oradan aile içi ve dışında konuşulan dillere kadar geniş bir değişken evreninde farklılık göstermektedir. Dolayısıyla okuma başarısını değerlendirirken kişinin ana dilinin, ikinci dil yeterliliğinin, yabancı dil ediniminin ve miras dil varlığının etkisini düşünmek gereklidir. Gelecek çalışmalarda nitel veri setleri araştırma sonuçlarının daha derinlikli anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca sınıf içi ve dışında öğretmenler eğitim-öğretim faaliyetleri için bu değişkenleri göz önünde bulundurmalıdır.