Mesogenik DodesiloksiMetilbutoksiFenilİminoMetilFenol ün Termodinamik Etkileşim Parametrelerinin Ters Gaz Kromatografisi İle Belirlenmesi