TARİHİ BİNALARDA EK YAPI VE KENTSEL BAĞLAM


Çelik E.

II. ULUSLARARASI KENTSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Siirt, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.269-270

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Siirt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.269-270
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

Tarihi binalara müdahaleler çoğu zaman bina özelinde veya çevresinde dar alanda bir analizle yorumlanarak yapılmaktadır. Bina için alınacak müdahale kararlarının her biri, binanın kütlesel formunu, iç mekan düzenlemesini, yaya kotunda binanın kullanıcıyla ilişkisini, kabuğun eski yapıyla uyumunu vb. etkilemektedir. Hatta üst ölçekten bakıldığında kimi zaman kent siluetine etki edebileceği de görünür. Tarihi yapılar için alınan kararlarda geçmişi korumak kadar, onu günün gereklerine uyarlama zorunluluğu da vardır. Bunun yanı sıra alınan kararlar, yapıyı kentsel bağlamından koparmadan yeniden yorumlanabilir ve böylece kentsel bağlamın kuvvetlendirilmesi de sağlanabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, tarihi yapılara eklenecek ek yapıların tasarımında, yapı formu ve bağlam konusu mimaride önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mevcut tarihi yapılara yapılacak eklerin form açısından kentle ve eski yapı ile ilişkisini analiz etmek ve kentsel bağlamı yeniden değerlendirmektir.