Frezeleme işleminde silici uç kullanımının incelenmesi


Creative Commons License

Kıyak M.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, vol.11, no.2, pp.585-592, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Frezeleme işlemi, imalat sanayinde, oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir. Frezeleme yöntemi ile parça işlemede, parça yüzey kalitesinin gerektiği ve istenildiği gibi sağlanabilmesi önemlidir. Bu durum, imalat zamanını azaltabileceği gibi, imalat maliyetlerinde de belirgin bir azalma sağlayabilecektir. İşlem esnasında, takım ömrünün de uzun olması, işlemin daha verimli olmasını sağlayacaktır. Hem daha iyi parça yüzey kalitesi hem de daha uzun takım ömrü elde edebilmek için günümüzde silici uçlar tercih edilmektedir.
Bu çalışmada, yüzey frezeleme işleminde, standart takım uçları ile silici uçlar karşılaştırılmış ve iş parçası yüzey pürüzlülüğü ile takım aşınması deneysel olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen literatür araştırması sonucunda, gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde, frezeleme işleminde silici uç kullanımı ile yapılmış olan akademik çalışmaların yeterli miktarda bulunmaması, çalışmanın özgün noktası olarak belirtilebilmektedir. İş parçası malzemesi 4140 ıslah çeliği ve kesici takım ucu olarak, Dijet marka XDMW080620-ZTR ve XDMT080708-ZER (silici tip) plaketler kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen takım aşınması ve iş parçası yüzey pürüzlülüğü sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada, gerek iş parçası yüzey pürüzlülüğü gerek takım aşınması bakımından silici uç kullanımıyla frezeleme uygulamasının daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.