Zea mays L. ve Amaranthus retroflexus L. üzerinde 2-[(5-Kloropiridin-2-il)imino]-3-fenil-5-(tiyofen-2-il metiliden)-1,3-tiyazolidin-4-on Bileşiğinin Herbisidal Etkilerinin Araştırılması


TUĞCU F. T. , CEVAHİR ÖZ G.

ULUSAL BOTANİK BİTKİ BİLİMİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2014, ss.65

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.65