Markanın hükümsüzlüğü


Kahraman M. E.

Bakırköy Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, pp.30, İstanbul, 2019

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2019
  • City: İstanbul

Abstract

Sayın Mahkeme’nin ...... tarihli Duruşma Tutanağı ile verilen 4 no’lu ara karar gereği “Dosyadaki deliller ve taraflar beyanları ile mahallinde tarafların ticari defterlerini inceleme yetkisi de verilerek dava konusu her bir marka yönünden ve tescilli olduğu her bir sınıf yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılarak davalı adına olan markaların davacı markalarına iltibas oluşturup oluşturmadığı hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığı, kullanmama nedenine dayalı iptalin değerlendirilmesi için tescil tarihinden doğru 5 yıllık süre içerisinde kullanılıp kullanılmadığını belirtir rapor tanziminin istenmesine” yönelik Bilirkişi incelemesi yapılmak üzere Mahkemeniz dosyası heyetimize tevdi edilmiştir.