Dönemsel volatilitenin istatististiksel dağılımlar çerçevesinde incelenmesi


BÜYÜKLÜ A. H.

12th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, 01 Mayıs 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri