Okul Öncesi Çocuklarının COVID-19 Salgını Sırasında Evde Çevrimiçi Öğrenimine İlişkin Ebeveynlerinin İnanç ve Tutumları Ölçeği: Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması


Creative Commons License

ERAN TÜREDİ N., ALCI B.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.80, pp.2058-2073, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier