Türkiye’de Ödül Almış Genç Sosyal Girişimcilerin Profilleri Üzerine Bir Araştırma


Can E., Canbal A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.10-22, 2017 (Peer-Reviewed Journal)