Farklı Veri Kaynakları ile Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Analizi ve Kalite Değerlendirmesi


YASTIKLI N. , Sefercik U. G.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 6. Teknik Sempozyumu, 01 Şubat 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri