Giresun Yayla Turizmi ve Şehir Pazarlaması İlişkisine Yönelik Keşifsel Bir Analiz


SARP P., GÜROL Y. D. , KESKİN H.

Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu, 26 - 28 Eylül 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri