Tarımsal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi: Yönetim Planlaması Için Bir Model Önerisi


Bal Ş.

Sustainable Management of Agricultural Resources: A Model Proposal For Agricultural Management Planning, vol.22, no.1, pp.63-78, 2020 (Peer-Reviewed Journal)